hlavicka  
  :: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: GALÉRIA :: KONTAKTY  
 

O SPOLOČNOSTI


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Technické služby s.r.o. Dolný Kubín je spoločnosť založená mestom Dolný Kubín v roku 1994, ktoré je aj jediným spoločníkom firmy.

Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a jeho mestských častí, jedná sa o nasledovné služby:

čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov, uličných vpustí a miestnych komunikácií, letná a zimná údržba mesta, prevádzka a údržba detských ihrísk, verejného osvetlenia, verejných WC, udržiavanie a budovanie verejnej zelene, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a zabezpečovanie separovaného zberu druhotných surovín a údržba cintorínov a Domov smútku.

Uvedené služby poskytujeme nielen pre mesto Dolný Kubín, ale aj pre okolité obce a podnikateľské subjekty, prípadne aj pre súkromné osoby.

 


ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

I. Hospodárska správa

II. Strediská:

1. Čistenie mesta a miestne komunikácie
2. Odpadové hospodárstvo
3. Verejná zeleň
4. Verejné osvetlenie
5. Správa pohrebísk

 

 
 
:: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY
© Copyright 2009 Technické služby s.r.o. • Design by AGIL • CMS by WEBY GROUP s.r.o.