hlavicka  
  :: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: GALÉRIA :: KONTAKTY  
 

AKTUALITY


VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.

V snahe o lepšiu informovanosť verejnosti o našich službách, aktivitách a ponukách postupne dopĺňame internetovú prezentáciu našej spoločnosti.
Budú tu uvedené všetky dôležité informácie o štruktúre, orgánoch a histórii spoločnosti, komplexný prehľad zabezpečovaných služieb, cenníky, kontaktné informácie a pod.

Stránka je zatiaľ v procese tvorby a testovania, niektoré odkazy ešte nie sú naplnené obsahom, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie spoločnosti
Technické služby s.r.o.

Beňova Lehota

Zber objemného odpadu v meste

Zber bude prebiehať v termíne od 8. – 18. apríla 2019 vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi s obsluhou umiestnených na verejných priestranstvách.
Vozidlá s VOK budú pristavené na miesta od 9.00 hod. a ich odvoz bude realizovaný priebežne podľa množstva odpadu v daný deň do 17.00 hod.

Podrobnejšie info tu vo formáte pdf

Zber nebezpečného odpadu v meste

zber nebezpečného odpadu sa uskutoční dňa 29. apríl 2019

V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených miestach pristavené vozidlo technických služieb, ktorého pracovníci budú odpad preberať
od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg na domácnosť.

Podrobnejšie info tu vo formáte pdf

Operačný plán - Zimná údržba 2018 -2019

po kliknutí na vybratú plochu v obrázku
sa zobrazí detailná schéma
zimnej údržby v danej mestskej lokalite

Vysvetlivky:

I. kategória (označené žltou farbou):
Na MK I. kategórie musí byť zabezpečená zjazdnosť do štyroch hodín od začiatku nepriaznivej situácie.

II. kategória (označené zelenou farbou):
Na MK II. kategórie musí byť zabezpečená zjazdnosť do osem hodín od skončenia nepriaznivej situácie. V prípade trvalého sneženia sa s údržbou MK II. kategórie začne
až po úplnom zabezpečení zjazdnosti MK I. kategórie, t.j. max. štyri hodiny po ukončení nepriaznivej situácie.

III. kategória
(označené oranžovou farbou):
Údržba sa začne až po ukončení ZÚ na MK I. a II kategórie.

celý dokument
Operačný plán Zimná údržba 2018 - 2019
vo formáte pdf si môžete pozrieť TU


Beňova Lehota

Bioodpad

infoleták vo vyššom rozlíšení si môžete prezrieť kliknutím na náhľady, alebo tu vo formáte pdf

harmonogram_2018 harmonogram_2018

Súťažné podklady na teleskopický manipulátor

detaily k súťaži tu vo formáte pdf

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

detaily k výzve tu vo formáte pdf
príloha č.1 - rozpočet tu vo formáte pdf
príloha č.2 - opis tu vo formáte pdf

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2018

harmonogram vo vyššom rozlíšení si môžete prezrieť kliknutím na náhľady

harmonogram_2018 harmonogram_2018

Realizácia projektu „Triedený zber
komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín“

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Realizácia projektu "Rekultivácia a uzavretie
skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín"

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Projekt bol zrealizovaný k 31. 12. 2015

 
 
:: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY
© Copyright 2009 Technické služby s.r.o. • Design by AGIL • CMS by WEBY GROUP s.r.o.
 
Beňova Lehota