hlavicka  
  :: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: GALÉRIA :: KONTAKTY  
 

AKTUALITY


VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.

V snahe o lepšiu informovanosť verejnosti o našich službách, aktivitách a ponukách postupne dopĺňame internetovú prezentáciu našej spoločnosti.
Budú tu uvedené všetky dôležité informácie o štruktúre, orgánoch a histórii spoločnosti, komplexný prehľad zabezpečovaných služieb, cenníky, kontaktné informácie a pod.

Stránka je zatiaľ v procese tvorby a testovania, niektoré odkazy ešte nie sú naplnené obsahom, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie spoločnosti
Technické služby s.r.o.

Zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu

Zber bude prebiehať v termíne od 1. – 30. apríla 2016 formou uloženia odpadu do označených veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách. Zberné nádoby budú pristavené na miesta od 11.00 hod. a ich odvoz bude realizovaný po 17.00 hod. v deň pristavenia.

ZBIERA SA:

1. Zberná nádoba - Objemný odpad (nábytok, okná, dvere, nádoby, rúry, bytové jadrá, koberce, ...)
2. Zberná nádoba - Drobný stavebný odpad (zmesi betónu, omietok, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky ...) v objeme do 1 m3 na osobu.

NEZBIERA SA:
Elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, batérie ....)
Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, lieky, liečivá pesticídy ...)
ZBER TÝCHTO DRUHOV ODPADOV BUDE REALIZOVANÝ OSOBITNÝM ZBEROM. OBČAN MôŽE TIETO DRUHY ODPADOV ODOVZDAŤ NA ZBERNOM DVORE V AREÁLI TECHNICKÝCH SLUŽIEB V MESTSKEJ ČASTI MOKRAĎ V PRACOVNÉ DNI OD 06.00 – 14.00 HOD.

MIESTA A TERMÍN ZBERU:

BANISKO miesto termín   ZÁSKALIE miesto termín
Jánoškova pri zastávke MHD 1. 4.   A. Halašu zastávka MHD pri obchode 12. 4.
Chočská garáže 1. 4.   P. Jilemnického križovatka s ul. A. Halašu 12. 4.
Chočská medzi bytovkami 1526-1527 1. 4.   Záskalická pri požiarnej zbrojnici 12. 4.
Chočská medzi bytovkami 1533-1534 1. 4.        
        BREZOVEC miesto termín
KŇAŽIA miesto termín   Dukelských hrdinov pri bytovom dome 2041 13. 4.
Komenského autobusová zastávka 4. 4.   Dukelských hrdinov pri bytovom dome 2038 13. 4.
Mládežnícka bývalá slobodáreň 4. 4.   Nemocničná Ku bytovke „TERASY“ 13. 4.
Nábrežie Oravy pod mostom 4. 4.   Odbojárov pri obchode 14. 4.
Kpt. Jaroša Pohostinstvo Pokušiteľ 4. 4.   Mierová pri obchode 14. 4.
        Nemocničná pri obchode AXA 14. 4.
JELŠAVA miesto termín   Martina Hattalu pri domove dôchodcov 15. 4.
Jelšavská začiatok mestskej časti 5. 4.   Martina Hattalu Garáže 15. 4.
        Ľ. Štúra pri kotolni 15. 4.
MOKRAĎ miesto termín   Ľ. Štúra Pod RD bytovka č. 2297 15. 4.
Ráztoka pri zastávke MHD 5. 4.        
Kocmáľ pri ceste k cintorínu 5. 4.   BYSTEREC miesto termín
Mokraď kolónia 5. 4.   Na Sihoti medzi bytovkami 1156 a 1157 18. 4.
        Na Sihoti pri bytovke 1161 18. 4.
CENTRUM miesto termín   Lucenkova pri bytovke 1205 19. 4.
ČSA pri železničnom priecestí 6. 4.   Lucenkova pri bytovke 1166 19. 4.
M. R. Štefánika za bytovkou 6. 4.   SNP pri bytovke 1197 19. 4.
Železničiarov pri nadjazde 6. 4.   Bysterecká medzi bytovkami 2065-2066 20. 4.
Matúškova parkovisko za domom nábytku 7. 4.   Bysterecká bytovka 2061 pri PNS 20. 4.
Obrancov mieru zariadenie Kotva 7. 4.   Pelhřimovská medzi bytovkami 1192-1193 21. 4.
J. Hollého pri bývalej kotolni 8. 4.   Športovcov pri bytovke 1174 - parkovisko 21. 4.
J. Hollého Dolné garáže 8. 4.   Športovcov medzi bytovkami 1180-1183 21. 4.
Aleja Slobody pri „zelenom námestí“ 8. 4.        
Aleja Slobody medzi bytovkami 1885-1887 8. 4.   MALÝ BYSTEREC miesto termín
        Fučíkova horná časť - cesta k záhradkám 22. 4.
MEDZIHRADNÉ miesto termín   Fučíkova dolná časť pri križovatke 22. 4.
Medzihradská pri budove mestského výboru 11. 4.   Zochova zastávka MHD pri Elkope 25. 4.
Na Kopanici začiatok ulice 11. 4.   Zochova horná zastávka MHD 25. 4.
Na Kopanici cintorín 11. 4.   MDD zákruta 25. 4.
M. Hamuljaka uprostred ulice 11. 4.   Lopušná začiatok ulice 26. 4.
M. Hamuljaka otočka ku Zelinovi 11. 4.   Beňová Lehota zastávka MHD pri moste 26. 4.

 

Operačný plán - Zimná údržba 2015 -2016

po kliknutí na vybratú plochu v obrázku
sa zobrazí detailná schéma
zimnej údržby v danej mestskej lokalite

Vysvetlivky:

I. kategória (označené žltou farbou):
Na MK I. kategórie musí byť zabezpečená zjazdnosť do štyroch hodín od začiatku nepriaznivej situácie.

II. kategória (označené zelenou farbou):
Na MK II. kategórie musí byť zabezpečená zjazdnosť do osem hodín od skončenia nepriaznivej situácie. V prípade trvalého sneženia sa s údržbou MK II. kategórie začne
až po úplnom zabezpečení zjazdnosti MK I. kategórie, t.j. max. štyri hodiny po ukončení nepriaznivej situácie.

III. kategória
(označené oranžovou farbou):
Údržba sa začne až po ukončení ZÚ na MK I. a II kategórie.

celý dokument
Operačný plán Zimná údržba 2014 - 2015
vo formáte pdf si môžete pozrieť TU


Beňova Lehota
 


Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2016

harmonogram vo vyššom rozlíšení si môžete prezrieť kliknutím na náhľady, alebo tu vo formáte pdf

harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016
harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016

Výzva na rokovanie

Predmet obstarávania s názvom:

„Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín
– doplňujúce stavebné práce.“

Celý dokument tu vo formáte pdf

 

Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky

Názov predmetu zákazky

Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín – doplňujúce stavebné práce.

Celý dokument tu vo formáte pdf

 

Realizácia projektu "Rekultivácia a uzavretie
skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín"

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Projekt bol zrealizovaný k 31. 12. 2015

 
 
:: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY
© Copyright 2009 Technické služby s.r.o. • Design by AGIL • CMS by WEBY GROUP s.r.o.
 
Beňova Lehota