hlavicka  
  :: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: GALÉRIA :: KONTAKTY  
 

AKTUALITY


VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.

V snahe o lepšiu informovanosť verejnosti o našich službách, aktivitách a ponukách postupne dopĺňame internetovú prezentáciu našej spoločnosti.
Budú tu uvedené všetky dôležité informácie o štruktúre, orgánoch a histórii spoločnosti, komplexný prehľad zabezpečovaných služieb, cenníky, kontaktné informácie a pod.

Stránka je zatiaľ v procese tvorby a testovania, niektoré odkazy ešte nie sú naplnené obsahom, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie spoločnosti
Technické služby s.r.o.

Beňova Lehota

Zber nebezpečného odpadu 2. polrok 2018

Mesto Dolný Kubín a Technické služby s.r.o. Dolný Kubín
organizujú pre občanov mesta pravidelný polročný zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční
dňa 15. októbra 2018

V uvedenom termíne bude podľa časového harmonogramu na určených
miestach pristavené vozidlo technických služieb, ktorého pracovníci budú odpad preberať od občanov (fyzické osoby) - nepodnikatelia do max. hmotnosti 5 kg
na domácnosť.

Podrobnejšie informácie a harmonogram vo formáte pdf si môžete prezrieť tu

Bioodpad

infoleták vo vyššom rozlíšení si môžete prezrieť kliknutím na náhľady, alebo tu vo formáte pdf

harmonogram_2018 harmonogram_2018

Súťažné podklady na teleskopický manipulátor

detaily k súťaži tu vo formáte pdf

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

detaily k výzve tu vo formáte pdf
príloha č.1 - rozpočet tu vo formáte pdf
príloha č.2 - opis tu vo formáte pdf

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2018

harmonogram vo vyššom rozlíšení si môžete prezrieť kliknutím na náhľady, alebo tu vo formáte pdf

harmonogram_2018 harmonogram_2018

Realizácia projektu „Triedený zber
komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín“

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Realizácia projektu "Rekultivácia a uzavretie
skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín"

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Projekt bol zrealizovaný k 31. 12. 2015

 
 
:: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY
© Copyright 2009 Technické služby s.r.o. • Design by AGIL • CMS by WEBY GROUP s.r.o.
 
Beňova Lehota