hlavicka  
  :: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: GALÉRIA :: KONTAKTY  
 

AKTUALITY


VÍTAME VÁS NA WEBSTRÁNKE SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.

V snahe o lepšiu informovanosť verejnosti o našich službách, aktivitách a ponukách postupne dopĺňame internetovú prezentáciu našej spoločnosti.
Budú tu uvedené všetky dôležité informácie o štruktúre, orgánoch a histórii spoločnosti, komplexný prehľad zabezpečovaných služieb, cenníky, kontaktné informácie a pod.

Stránka je zatiaľ v procese tvorby a testovania, niektoré odkazy ešte nie sú naplnené obsahom, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie spoločnosti
Technické služby s.r.o.

Zber objemného odpadu v meste

Zber bude prebiehať v termíne od 4. – 27. septembra 2017
formou uloženia odpadu do označených veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách.
Zberné nádoby budú pristavené na miesta od 11.00 hod.
a ich odvoz bude realizovaný po 17.00 hod. v deň pristavenia.

ZBIERA SA:
Zberná nádoba - Objemný odpad (nábytok, okná, dvere, nádoby, rúry, bytové jadrá, koberce, ...)

NEZBIERA SA:
Elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, batérie, ...)
Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, lieky, liečivá pesticídy, ...)
Stavebný odpad (zmesi betónu, omietok, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,...)

ZBER TÝCHTO DRUHOV ODPADOV BUDE REALIZOVANÝ OSOBITNÝM ZBEROM.
OBČAN MÔŽE TIETO DRUHY ODPADOV ODOVZDAŤ NA ZBERNOM DVORE V AREÁLI TECHNICKÝCH SLUŽIEB V MESTSKEJ ČASTI MOKRAĎ
V PRACOVNÉ DNI OD 06.00 – 14.00 HOD.

harmonogram zberu vo formáte pdf TU

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2017

harmonogram vo vyššom rozlíšení si môžete prezrieť kliknutím na náhľady, alebo tu vo formáte pdf

harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016
harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016 harmonogram_2016

Realizácia projektu „Triedený zber
komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín“

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Realizácia projektu "Rekultivácia a uzavretie
skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín"

harmonogram_2013 harmonogram_2013

Projekt bol zrealizovaný k 31. 12. 2015

 
 
:: AKTUALITY :: O SPOLOČNOSTI :: Z HISTÓRIE :: CENNÍKY SLUŽIEB :: ZVEREJNENÉ ZMLUVY :: FOTOGALÉRIA :: KONTAKTY
© Copyright 2009 Technické služby s.r.o. • Design by AGIL • CMS by WEBY GROUP s.r.o.
 
Beňova Lehota